Пресиян Костадинов, роден през 1988 година. Завършил е ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий” със специалност “История”. 

Магистър в областта на архивното дело. Учител по история в русенско училище