Роден през 1958 г.

Общественик. Председател на неправителствена организация.

Да направим Община Русе по-добро място за живеене на нашите деца.