На 25 години .

Изучава компютърни системи и технологии. Работи в същата сфера в средно голяма фирма, което ми позволява да опозная проблемите и нуждите на малкия и среден бизнес в града. Силно се интересува от спортния живот в Русе и неговото развитие.

Възпитан съм да уважавам и почитам героите, отдали се на каузата България.

Желанието ми е Русе да стане достатъчно добро място за живеене, от което да не бягат младите хора - най-важното за мен звено в местната икономика.