Доктор по управление и доцент по политически науки.

Създател на първата в България специалност Европеистика в Русенски университет през 1993 г. Основател на първата в Югоизточна Европа трансгранична академична структура - БРИЕ (Българо-румънски интеруниверситетски Европа център) и негов директор от 2003 г.

Гост-лектор в Европейски университет Виадрина (Германия, в Икономически университет-Букурещ, в Хазарски университет Баку (Азербайджан) и др.

Защитила обществения интерес и за първи път публично изобличила корупционни практики в Община Русе.