Роден през 1986 г в Русе в семейство на инженери.

Завършва немската гимназия в града, като след това продължава образованието си в Юридическия факултет на РУ „Ангел Кънчев”. Учредител на Русенското младежко сдружение.

Общински съветник в мандат 2015-2019 година и председател на група общински съветници. Член на ПК по законност, обществен ред  и сигурност, по младежта и спорта, както и по установяване на конфликт по интереси.

Дългогодишен състезател по тенис, в последствие придобива различни квалификации за тенис съдия.